Lees deze 3 tips om jouw kind te helpen met stotterproblemen

Lees deze 3 tips om jouw kind te helpen met stotterproblemen

Heeft jouw kind last van spraakproblemen? Als ouder sta je vooraan om jouw kind de beste zorg te bieden. Als je je zorgen maakt over stotteren en de spreekvaardigheid van jouw kind, zoek dan zo snel mogelijk professionele hulp, zodat de aandoening onder controle kan worden gebracht voordat deze andere gebieden van hun leven beïnvloedt. In deze blog lichten we in het kort enkele belangrijke tips toe die jouw kind kunnen helpen met stotterproblemen.

1. Verander de manier waarop je met jouw kind praat

De gedachte dat we zo snel mogelijk moeten zeggen wat er gezegd moet worden, kan ertoe leiden dat we over onze woorden struikelen, niet kunnen bedenken wat we moeten zeggen, of zelfs helemaal wegkwijnen. Stel je nu de situatie voor met je kind dat stottert.

Het is dus belangrijk om de tijdsdruk te verminderen en de manier van spraak met je kind te vertragen. Dit wordt ook wel "het veranderen van de spreekomgeving" genoemd en houdt in om jouw eigen spraak te vertragen om als rolmodel voor jouw kind te dienen. Dit kan jouw kind voldoende tijd geven om vragen te beantwoorden of opmerkingen te maken. Een goede vuistregel is om de snelheid van jouw spraak gelijkmatig met jouw kind aan te passen naarmate hij of zij vloeiender leert spreken. Dit zal hen helpen te spreken in een sneller tempo, terwijl het minder snel stotteren veroorzaakt.

2. Besteed meer tijd aan het luisteren naar je kind

Kinderen die stotteren hebben moeite zich uit te drukken en kunnen sneller het gevoel krijgen dat ze niet gehoord worden. Een ouder die aandachtig luistert kan een groot verschil maken voor de houding van een kind ten opzichte van spraak. Probeer dus elke dag voldoende 'luistertijd' voor jouw kind in te ruimen.

Hier kun je verschillende momenten voor vrijmaken, zoals aan het einde van de schooltijd, wanneer jouw kind veel ervaringen heeft om te delen, of vlak voordat je kind naar school gaat. Zorgen voor voldoende luistertijd kan jouw kind laten weten dat je er voor hem of haar bent en ervoor zorgen dat hij of zij zich gemakkelijker kan ontspannen, wat de spraak positief kan beïnvloeden. Houd er echter wel rekening mee dat je zo min mogelijk suggesties of aanwijzingen geeft om de spraak van jouw kind te sturen.

Met andere woorden, observeer hoe je met je kind omgaat. Probeer jouw kind duidelijk te maken dat je luistert en dat er genoeg tijd is om te praten. Zorg ervoor om kritiek, te snel praten, onderbrekingen en vragen zoveel mogelijk tot een minimum te beperken. Laat je kind dus vooral weten dat je hem accepteert zoals hij of zij is.

3. Zoek specialistische hulp

Stotteren verhelpen bij kinderen kan het beste worden gedaan met ondersteuning van specialistische hulp. Hoewel er geen vaste remedie voor deze stoornis bestaat, zijn er verschillende technieken en met logopedische hulp kunnen zij realistische doelen stellen. Dit zal jouw kind aanmoedigen om naar zijn of haar spraak te luisteren en te werken aan een soepeler spreken.