Wat zijn belangrijke aspecten van het berekenen van het eigenwoningforfait?

Wat zijn belangrijke aspecten van het berekenen van het eigenwoningforfait?

Wanneer je voor het eerst een woning koopt kan er een hoop op je afkomen. Niet alleen op het gebied van verbouwen en inrichten, maar ook op boekhoudkundig gebied. Zo krijg je als woningbezitter te maken met het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait is een bedrag dat de Belastingdienst bij je inkomen optelt als je een eigen woning hebt. In dit artikel kun je de belangrijkste zaken om rekening mee te houden bij het berekenen van het eigenwoningforfait ontdekken.

De WOZ-waarde van de woning

Het eigenwoningforfait wordt berekend op basis van de WOZ-waarde van de woning.De WOZ-waarde is de afkorting voor Waardering Onroerende Zaken. Het is de geschatte marktwaarde van een onroerende zaak, zoals een woning of bedrijfspand, op een specifieke peildatum. Deze waarde wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde en wordt gezien als een vorm van inkomstenbelasting. Een hogere WOZ-waarde leidt tot een hoger eigenwoningforfait en kan dus gevolgen hebben voor de belasting die je moet betalen.

Het percentage eigenwoningforfait

Het percentage WOZ voor de eigenwoningforfait is afhankelijk van de waarde van je woning. De WOZ-waarde wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeente en is gebaseerd op de marktwaarde van je woning. Indien je het niet eens bent met de WOZ-waarde, kun je hier bezwaar tegen maken. Indien de waarde hierdoor lager uitvalt, kan dit gunstig voor je eigen portemonnee zijn.

Het percentage eigenwoningforfait bedraagt in 2023 voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.110.000 0,40% van de WOZ-waarde. Voor woningen met een WOZ-waarde boven € 1.110.000 geldt een hoger percentage van 0,50% voor het deel van de WOZ-waarde boven dit bedrag. Dit percentage wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid en kan dus veranderen. Het eigenwoningforfait wordt gezien als een vorm van inkomstenbelasting en moet worden opgegeven bij de belastingaangifte.

De aftrekposten

Een voordeel bij het eigenwoningforfait berekenen zijn de aftrekposten, die je een financiële meevaller kunnen geven. De hoogte van het eigenwoningforfait kan worden verminderd door aftrekposten, zoals de hypotheekrente en de kosten voor de financiering van de woning. Het is belangrijk om te weten dat de regels voor de aftrekposten bij het berekenen van het eigenwoningforfait regelmatig veranderen. Daarom is het verstandig om je hierover goed te laten informeren. Enkele voorbeelden van aftrekposten die je kunt gebruiken bij het berekenen van het eigenwoningforfait zijn: 

- Hypotheekrente

- Overige financieringskosten

- Restschuld

- Deel van de woning verhuurd

De bijtelling bij het inkomen

Het eigenwoningforfait wordt bij het inkomen opgeteld. Dit kan van invloed zijn op de hoogte van andere toeslagen en belastingen, zoals de huurtoeslag en de inkomstenbelasting. Bij de inkomstenbelasting kan de bijtelling zorgen voor een hoger belastbaar inkomen, waardoor je in een hoger belastingtarief terecht komt. Dit kan nadelig zijn indien je hierdoor meer inkomstenbelasting moet betalen.

Ook kan de bijtelling gevolgen hebben voor het krijgen van toeslagen. Wanneer het eigenwoningforfait hoger dan de gestelde grens is, betekent dit dat je bijvoorbeeld geen recht hebt op huurtoeslag en andere toeslagen. Ook voor de hypotheekrenteaftrek zijn er gevolgen. De hoogte van het eigenwoningforfait kan ook van invloed zijn op de maximale hypotheekrenteaftrek die je kunt krijgen. Als je eigenwoningforfait hoger is, kan dit betekenen dat je minder hypotheekrente kunt aftrekken van je belastbaar inkomen.

De bijtelling bij de vermogensrendementsheffing

Naast de gevolgen van de bijtelling bij het inkomen, kunnen er ook gevolgen zijn voor het vermogensrendementsheffing. De vermogensrendementsheffing wordt berekend over je totale vermogen, waarbij het eigenwoningforfait wordt meegenomen in de waarde van je bezittingen. Dit kan ertoe leiden dat je vermogen hoger wordt ingeschat dan het werkelijk is, waardoor je meer vermogensrendementsheffing moet betalen dan je eigenlijk zou moeten.

De hoogte van het eigenwoningforfait kan van jaar tot jaar verschillen, afhankelijk van de WOZ-waarde en het percentage eigenwoningforfait. Het is belangrijk om het eigenwoningforfait goed te berekenen, omdat het invloed kan hebben op de hoogte van de belasting die je moet betalen. Indien je vervelende financiële verrassingen wil voorkomen is het verstandig om een specialisten op het gebied van belastingen en eigenwoningforfait te raadplegen, zodat je zeker weet dat jij je zaken op orde hebt.