De CE-markering helpt de veiligheid van machines en installatie te waarborgen

De CE-markering helpt de veiligheid van machines en installatie te waarborgen

Binnen de EU is de CE-markering als een richtlijn vastgesteld. Als een machine of product aan deze richtlijn voldoet het aan eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en bescherming van het milieu. Voordat een product op de markt mag worden gebracht, moet het beoordeeld worden. Producten worden getest en de resultaten worden gelegd naast de specifieke normen die gelden voor het type product of installatie. Als aan de normen wordt voldaan, is de conclusie dat er veilig gebruik kan worden gemaakt van het product of de installatie.

Veiligheidsmaatregelen

Naast apparatuur aan testen te onderwerpen, wordt ook veel aandacht besteed aan alle aanvullende maatregelen, die bijdragen aan het veilig gebruik van het product. Denk hierbij aan de instructies en opleidingen die de gebruiker moet krijgen. Eventuele certificeringen en ook welke veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen. Handleidingen en andere documentatie moeten dus ook voldoen aan de wettelijke eisen, die ervoor gelden.

Normalisatieorganisaties

Fabrikanten moet zich houden aan de opgestelde normen. Omdat deze op Europees niveau zijn vastgelegd, is er sprake van een hoge veiligheidsstandaard in Europa, wat leidt tot verminderd risico op ongelukken en schade, omdat de installaties onvoldoende veilig zijn. De CE-markering die is afgegeven, kan door toezichthouders worden opgevraagd bij de fabrikant en worden gebruikt om te controleren of deze ook worden nageleefd. Mocht een fabrikant zich er onvoldoende aan te houden, dan zal er ook worden opgetreden met passende maatregelen.

Bescherming van medewerkers

Als bepaalde machines en installaties door mensen bediend moeten worden, zal in de CE-markering hier veel aandacht voor zijn. De veiligheid en gezondheid van medewerkers is een zeer belangrijk onderdeel. Risico's moeten ik kaart worden gebracht, alsook hoe de risico's tot een minimum kunnen worden beperkt. Enerzijds dienen de veiligheidsinstructies zeer duidelijk te zijn. En anderzijds moeten de beschermende maatregelen en middelen worden aangegeven of worden geleverd door de fabrikant.

Vrije handel binnen de EU

Als fabrikant hoef je maar een CE-markering te hebben. Deze geldt vervolgens voor alle landen binnen de EU. dat bevordert dan ook de handel binnen de EU, omdat er feitelijk geen technische beperkingen meer zijn. En naast dat dan gegarandeerd is, dat het gaat om een veilige en deugdelijke installatie, geef het ook een concurrentievoordeel t.o.v. producenten van buiten de EU, die niet deze CE-markering hebben. Schakel altijd gespecialiseerde adviseurs in, om je te begeleiden in het proces naar het verkrijgen van een CE-markering.