Het verschil tussen auteursrechtvrije en auteursrecht beschermde media

Het verschil tussen auteursrechtvrije en auteursrecht beschermde media

Sta jij bij het downloaden van een film of serie weleens stil bij de vraag of het überhaupt wel legaal is wat je doet? Niet alle films en series, maar ook boeken, muziek en dergelijke mogen zomaar door iedereen worden verspreid en gedownload. Dit heeft te maken het met auteursrecht. Zo heb je aan de ene kant auteursrechtvrije media en aan de andere kant auteursrecht beschermde media. Maar wat is nu eigenlijk het verschil? En hoe zit het dan precies met het downloaden en verspreiden ervan? Je leest het allemaal in deze blog.

Wat is auteursrecht beschermde media?

Veel media is auteursrechtelijk beschermd. Dit houdt in dat de maker ervan het exclusieve recht heeft en behoudt om zijn of haar creaties openbaar te maken en te verspreiden. Ook kan de maker bijvoorbeeld voorwaarden stellen aan iedereen die iets met zijn of haar werk wil doen. Het auteursrecht is eigenlijk bedoeld om ervoor te zorgen dat er geen illegale kopieën ontstaan. Illegale kopieën zonder licentie kunnen immers een behoorlijk negatieve impact hebben op de inkomsten van de auteur of maker. Auteursrecht vind je vaak op boeken, films en muziek, maar ook op afbeeldingen. Wanneer je een willekeurige afbeelding van het internet plukt om die zelf te gebruiken, bijvoorbeeld in een presentatie, kan het zomaar zijn dat je het auteursrecht schendt.

Wat is auteursrechtvrije media?

Auteursrechtvrije media is media waar geen auteursrecht (meer) op rust. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan films, muziek, boeken en afbeeldingen die zonder toestemming van de auteur door iedereen gedownload, gebruikt én verder verspreid mogen worden. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de werken van Shakespeare. Hoewel er vroeger wel degelijk auteursrecht op deze werken lag, is er tegenwoordig geen sprake meer van een schending van het auteursrecht mocht iemand besluiten om die werken met anderen te delen. Dit heeft er alles mee te maken dat William Shakespeare ruim 70 jaar geleden is overleden. Dan komt het auteursrecht op boeken, gedichten en andere werken automatisch te vervallen. Auteurs kunnen uiteraard ook zelf al eerder toestemming geven voor het verspreiden van de media.

Hoe zit het met het downloaden en verspreiden?

Hierboven is het al wel een beetje naar voren gekomen dat het downloaden en verspreiden van auteursrecht beschermde media niet is toegestaan zonder expliciete toestemming van de maker. Bij auteursrechtvrije media is deze toestemming al gegeven en kun je de bestanden dus gewoon downloaden en eventueel delen met vrienden, familie en collega’s. Wil je al jouw auteursrechtvrije media eenvoudig op één plek kunnen vinden en downloaden? Verdiep je dan eens in het Usenet. Op de website van Usenet Provider Viper News vind je alle informatie die je nodig hebt om goed van start te kunnen gaan met het Usenet.