Waarom kiezen voor een tijdelijk gebouw?

Waarom kiezen voor een tijdelijk gebouw?

Bedrijven, organisaties en verenigingen willen graag flexibel zijn. Liefste geen langlopende contracten of dure gebouwen waar ze verplicht lang in moeten blijven. De omzet kan fluctueren, ledenaantallen kunnen plotseling dalen of een organisatie kan opeens ophouden te bestaan. Redenen dat deze partijen steeds meer kiezen voor flexibiliteit als het gaat om huisvesting. Steeds meer partijen kiezen voor een tijdelijk gebouw, vaak in de vorm van een tentstructuur. Dit biedt flexibiliteit tegen lage kosten, waarbij je ook nog eens zelf bepaald hoe je de ruimte in wilt delen.

Meebewegen met situaties

Veel bedrijven zijn onderhevig aan economische ontwikkelingen. Als het goed gaat, hebben ze extra ruimte nodig, andersom juist weer minder. Denk hierbij aan productiebedrijven waarbij extra opslagruimte nodig is als de productie stijgt. Je kunt als bedrijf dan kiezen voor extra opslagruimte door een bedrijfspand te bouwen of te huren. Hiermee ga je vaak een overeenkomst aan voor een langere periode, terwijl je niet weet of dit wel echt nodig is. Structureel hogere huisvestingskosten op lange termijn, kunnen later voor grote problemen zorgen. Tijdelijke bedrijfsruimte in de vorm van een tentstructuur maakt je als bedrijf juist flexibel. Je kunt altijd meebewegen met situaties die zich in de toekomst voor zullen doen.

Snel geregeld

Heb je een sportvereniging waarvan de ledenaantallen opeens snel stijgen? Maar waarbij je niet weet of deze leden ook in de toekomst nog wel lid zullen blijven? Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij sporten die aan trends onderhevig zijn, omdat ze op televisie opeens populair zijn. Op het moment dat deze ledenaantallen weer gaan dalen, wil je als vereniging natuurlijk niet vast zitten aan een duur gebouw. Een tentstructuur is voor zo’n vereniging ideaal; stijgen de ledenaantallen, dan plaats je een tent bij. Dalen deze aantallen weer, dan haal je de tent gewoon weer weg. Het voordeel van een tentstructuur is dat het vergunningstraject ook nog eens veel sneller gaat ten opzichte van het aanvragen van een bouwvergunning voor bijvoorbeeld een nieuw pand. Je kunt dus als vereniging ook nog eens snel schakelen. Ook het opbouwen van een tentstructuur kan vaak op korte termijn al worden geregeld, door een ervaren bedrijf op dit gebied, zoals Kontent Structures. Vind je het belangrijk om een tentstructuur verschillende functies te kunnen geven? Bijvoorbeeld dat je een ruimte snel kunt ombouwen van kantoorruimte naar productieruimte? Of van productieruimte naar showroom? Het is allemaal mogelijk met een tentstructuur.