Hoe kan verzuim op de werkvloer worden geminimaliseerd?

Hoe kan verzuim op de werkvloer worden geminimaliseerd?

Elke werkgever wil graag een gezonde en productieve werkvloer. Helaas is dit niet altijd het geval. Vaak ligt verzuim hieraan ten grondslag. Verzuim kan veel negatieve consequenties hebben voor zowel de medewerker als de onderneming zelf. Gelukkig zijn er wel degelijk manieren om dit te minimaliseren. In dit artikel geven we tips over hoe je als werkgever verzuim kunt minimaliseren.

Adequate ondersteuning en begeleiding bieden 

Er zijn een aantal tips die bedrijven kunnen toepassen om verzuim op de werkvloer te minimaliseren. Allereerst is het belangrijk dat er duidelijke begeleiding wordt gegeven aan medewerkers over hoe ze hun verantwoordelijkheden moeten uitvoeren. Bedrijfsbeleid en richtlijnen voor gezondheids- en veiligheidsprocedures moeten helder beschikbaar zijn voor alle betrokken personeelsleden, wat helpt bij het voorkomen van verzuim. Het is ook belangrijk om medewerkers te ondersteunen en begeleiden bij hun taken.  

Proactief opstellen voor een duurzame privéwerkbalans 

Bedrijven die zich proactief opstellen voor het creëren van een gezonde balans tussen werk en privé, zijn vaak de organisaties die het hoogst scoren op werknemerstevredenheid en vanzelfsprekend het minste last hebben van arbeidsverzuim. Verbeteringen in de kwaliteit van het privéwerkbalans kunnen worden bereikt door flexibele werkuren, telewerken of een periode met een lager aantal uren te introduceren. 

Handvatten aanreiken voor het leiden van een gezonder leven 

Daarnaast kan het helpen om gezondheidsprogramma's voor werknemers te organiseren die gericht zijn op stressbeheersing, mentale gezondheid en fysieke fitness. Hierbij kan gedacht worden aan abonnementen op de sportschool, gezonde lunchopties in de bedrijfskantine, kilometertelling voor mensen die met de fiets naar werk komen, cursussen rondom stressbestendigheid, loopbaanontwikkeling en verzuimtraining

Zorg voor teambuildingactiviteiten 

In de praktijk is gebleken dat organisaties die zich inzetten voor het welzijn van hun medewerkers, een hechter en productiever team hebben. Een van de manieren waarop de bedrijfscultuur kan worden bevorderd en teamleden op het werk zich beter thuis voelen, is door teambuildingactiviteiten te organiseren. Hierbij kun je denken aan bedrijfsuitjes en andere gelegenheden die worden ervaren als buitenwerkactiviteiten. Dit zorgt ervoor dat medewerkers het bedrijf waarvoor ze werken, niet alleen associëren met “werk”. Bovendien kan het een waardevolle bijdrage leveren aan de relatieontwikkeling tussen teamleden en het arbeidsverloop minimaliseren, omdat men graag wil werken voor een organisatie die denkt aan hun welzijn. 

Eigen inbreng van medewerkers aanmoedigen 

Als laatste kan het helpen om de betrokkenheid vanaf het managementniveau te versterken door medewerkers aan te moedigen om hun verantwoordelijkheden op zich te nemen en tips voor verzuimpreventie met ze te delen. Door deze tips toe te passen, kunnen bedrijven ervoor zorgen dat verzuim wordt voorkomen of tot een minimum wordt beperkt.